Web site of Svyatoslav Polozhinskiy

Svyatoslav Polozhinskiy

Hi, my name is Svyatoslav Polozhinskiy and I am a passionate UX/UI designer.

  • Name: Svyatoslav Polozhinskiy
  • Email: polozh.com@gmail.com
  • Phone: +380 97 084 84 84
  • Address: per. Vologodskiy 5, Kharkov, Ukraine
  • Web: http://polozh.in.ua/